باحضور فرماندار شهرستان دیواندره:

جلسه کارگروه کنترل کیفیت آرد و نان شهرستان دیواندره برگزار شد

جلسه کارگروه کنترل کیفیت آرد و نان شهرستان دیواندره با حضور فرماندار واعضای شورا در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شهرستان دیواندره گفت: نان به عنوان قوت اصلی مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در این راستا یکی از اولویت های این کارگروه نظارت دقیق بر عملکرد واحدهای خبازی در سطح شهرستان است.

جعفر توان به موارد بهداشتی خبازیها اشاره کرد و افزود: رعایت بهداشت فردی، بهداشت محیطی، عدم استفاده از نمک غیر استاندارد، جوش شیرین و افزودنی های غیر مجاز، از مواردی هستند که باید اعضای کارگروه در بازرسی ها نسبت به آن حساس باشند.

توان بر رصد فعالیت خبازی های شهرستان تاکید کرد و اظهار داشت: ارائه آمار دقیق از تعداد نانوایی ها، نظارت بر وضعیت پخت نان و بررسی وضعیت پروانه کسب این واحدها از جمله مواردی است که کارگروه را از لحاظ برنامه ریزی موفق خواهد نمود.

وی به کیفیت نان خبازی ها اشاره و ابراز کرد: باید نوع پخت نان و بهداشتی بودن آن مدنظر قرار گیرد و نانوایی ها تلاش کنند نان باکیفیت و سالم را به مردم تحویل دهند.

فرماندار شهرستان دیواندره تصریح کرد: صدور پروانه کسب نانوایی فقط با مجوز کارگروه کنترل کیفیت آرد و نان شهرستان امکان پذیر است و در خبازیها باید افرادی که تخصص این حرفه را دارند بکار گیری شوند.

رئیس کارگروه کنترل کیفیت آرد و نان شهرستان دیواندره نظارت بر فرآیند تولید آرد را ضروری دانست و بیان کرد: نظارت بر مراحل تولید آرد در کارخانه های شهرستان مهم و ضروری است و در تولید نان با کیفیت نقش اساسی دارد.

جعفر توان اضافه کرد: گندم به عنوان یکی از مهمترین کالاهای جهان، از لحاظ امنیتی، بهداشتی و غذایی استراتژیک است و به عنوان شاخصی از کیفیت نان تولیدی از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی در ادامه با اشاره به موقعیت جغرافیایی شهرستان، تصریح کرد: قرارگرفتن شهرستان دیواندره در کریدور شمال- جنوب و تعداد زیاد مسافر عبوری، یکی از دلیلی است که باعث شده سهمیه آرد تخصیصی جوابگوی نیاز مردم نباشد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان دیواندره


25 اسفند 95