آموزش اولین گام برای نهادینه کردن حقوق شهروندی در جامعه است

فرماندار دیواندره در جلسه کارگروه صیانت از حقوق شهروندی شهرستان گفت: آموزش و فرهنگ سازی نخستین گام برای نهادینه کردن حقوق شهروندی و تبیین آن در جامعه است

جعفر توان تصریح کرد: نخستین گام در منشور حقوق شهروندی، آموزش مردم و کارکنان ادارات است تا همه آحاد جامعه از حقوق خود آگاهی پیدا کرده و حقوق خود را راعایت کنند.

توان با بیان اینکه عدم رعایت حقوق شهروندی منجر به بی قانونی در جامعه می شود، اظهار داشت: عدم  رعایت حقوق شهروندی و بی توجهی به قانون اثرات منفی برای جامعه دارد و مشاء بروز خیلی از آسیب های اجتماعی است.

وی با تاکید بر مشارکت مردم و سازمانهای مردم نهاد در برنامه های فرهنگی، افزود: مشارکت مردم در اجرای برنامه های فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در تبیین حقوق شهروندی در جامعه تأثیر گذار خواهد بود.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان دیواندره

22 اسفند 95